Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

Spotkanie noworoczne środowisk prawicowych

Spotkanie noworoczne zgromadziło wiele osób ze środowisk prawicowych powiatu ostrowieckiego i opatowskiego. Byli kombatanci, członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, związkowcy z NSZZ „Solidarność”, radni wszystkich szczebli samorządu, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorców oraz wiele innych bliskich mi osób.

Drodzy Przyjaciele, dziękuję że przyjęliście moje zaproszenie. Dziękuję za obecność i piękne życzenia Pani Wojewodzie Agacie Wojtyszek i Panu Marszałkowi Markowi Jońcy oraz Panu Wojciechowi Lesiakowi, który przekazał ciepły list Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka. Szczególnie ucieszyła nas wszystkich obecność młodzieży. Rok 2019 to czas wielkich wyzwań. Tylko będąc razem damy radę im sprostać.

Podczas spotkania, jak każe tradycja wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Dziękuję za piękny akompaniament Panu Andrzejowi Budzińskiemu i jego przemiłej córce Oli.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com