Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

Praca w Sejmie

Andrzej Kryj Poseł na Sejm RP IX Kadencji

W wyborach parlamentarnych, które odbyły się w dniu 13 października 2019 roku po raz drugi otrzymałem mandat poselski. Zostałem wybrany z listy Prawo i Sprawiedliwość, w okręgu numer 33, a swoim mandatem zaufania obdarzyło mnie 7690 wyborców.

W dniu 12 listopada 2019 roku złożyłem uroczyste ślubowania i rozpocząłem pracę jako poseł IX kadencji.

Aktywnie pracuję w Komisji Łączności Polakami za Granicą. Komisja ta pełni bardzo istotną funkcję,  swoistego pomostu pomiędzy Ojczyzną a Polakami mieszkającymi poza granicami naszego kraju.

Doskonale realizuję się w pracy w  Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Jako nauczycielowi
z wykształcenia, tematy oświaty są mi bardzo bliskie. A praca w tej Komisji niezwykle ważna, bowiem właśnie tam omawianych jest szereg rozwiązań i zagadnień, dotyczących procesu kształcenia i wychowania polskiej młodzieży.

Pracuje również w Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, Podkomisji stałej do spraw kształcenia zawodowego, Podkomisji stałej do spraw młodzieży, której jestem przewodniczącym.

Pracę w Sejmie na rzecz lokalnej społeczności realizację również poprzez przynależność do kilkunastu parlamentarnych zespołów.

Między innymi działam w Parlamentarnym Zespole ds. dziedzictwa Światowego Jana Pawła II, Parlamentarnym Zespole ds. Policji, Parlamentarnym Zespole ds. Praw Pacjentów, jestem członkiem Świętokrzyskiego Zespołu Strażaków.

Jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. szpitali powiatowych, wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Światowego Dziedzictwa UNSECO w Polsce oraz wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Wojsk Obrony Terytorialnej.

VIII Kadencja Sejmu RP

W dniu 12 listopada 2015 roku złożyłem poselskie ślubowanie i rozpocząłem aktywną pracę na rzecz naszego kraju i województwa świętokrzyskiego. Jako poseł ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość przyczyniłem się do realizacji naszych przedwyborczych obietnic, głosując za tak ważnymi dla polskiego społeczeństwa ustawami jak: Rodzina 500 Plus, Wyprawka 300 Plus, Mieszkanie Plus, obniżenie wieku emerytalnego, zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-cio latków, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jako ugrupowanie nie boimy się stawiać przed sobą ambitnych celów. Aktualnie, Rząd Prawa i Sprawiedliwości pracuje nad wprowadzeniem tzw. Nowej Piątki PiS, która zakłada: rozszerzenie programu Rodzina 500 Plus także na pierwsze dziecko, wprowadzenie programu Emerytura Plus przyznającego tzw. „trzynastkę” dla każdego emeryta, zwolnienie z PIT dla osób pracujących poniżej 26 roku życia, zwiększenie kosztów uzyskania przychodu oraz odbudowę lokalnych połączeń autobusowych. Wszystkie te postulaty składają się na kompleksowy program, mający na celu poprawę jakości życia Polaków. Swoją ofertę kierujemy do osób we wszystkich przedziałach wiekowych i mamy nadzieję, że zyska ona uznanie wśród społeczeństwa.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości widzi potrzeby nie tylko wielkich metropolii, ale także takich obszarów jak województwo świętokrzyskie. Dzięki temu trafiają tutaj środki między innymi na modernizację linii kolejowej nr 25 ze Skarżyska-Kamiennej do Sandomierza, przebudowę i budowę dróg w województwie świętokrzyskim, na przykład remont drogi powiatowej Bałtów – Lemierze czy drogi Bukowie – Świrna. Do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 wpisana została budowa obwodnicy Opatowa oraz budowa kluczowego, V etapu ul. Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim. Niezwykle ważne są również inwestycje w ostrowieckiej Celsie oraz środki na ochronę zabytków i budowę obiektów sportowych. Przedsięwzięcia zmierzające do modernizacji regionu świętokrzyskiego wspieram od zawsze i są one dla mnie priorytetem.

Aktywnie pracuję w dwóch komisjach parlamentarnych: w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz w Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Jestem zastępcą przewodniczącego w podkomisji stałej do spraw kształcenia zawodowego.

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zajmuje się bardzo ważnymi kwestiami, związanymi z funkcjonowaniem polskich szkół na wszystkich poziomach nauczania. Komisja zajmuje się również sprawami dotyczącymi kształcenia i wychowania młodzieży oraz kreuje politykę rozwoju nauki i postępu technicznego. Komisja ma swój znaczący udział w modernizacji polskiego systemu oświaty.

Komisja Łączności z Polakami za Granicą, w której również mam przyjemność aktywnie działać pełni bardzo istotną funkcję swoistego pomostu pomiędzy Ojczyzną a Polakami mieszkającymi poza granicami naszego kraju. Burzliwe dzieje naszej ojczyzny spowodowały, że polskie mniejszości w wielu krajach w Europie i na świecie są bardzo liczne. Polaków, którzy chcą utrzymywać relacje ze swoją ojczyzną jest wielu w krajach Europy Wschodniej, np. na Litwie, ale także w dalszych krajach takich jak Islandia, gdzie Polacy stanowią prawie 4% łącznej populacji wyspy. Zadaniem komisji jest nie tylko utrzymywanie więzi z Polonią, ale również pomoc oraz ochrona praw i interesów mniejszości polskiej w krajach jej zamieszkania.

Przynależę do 17 zespołów parlamentarnych. Wśród nich są między innymi:Parlamentarny Zespół do spraw Wojska i Obrony Terytorialnej, Parlamentarny Zespół do spraw Poczty Polskiej, Parlamentarny Zespół do spraw Samorządu Terytorialnego, Parlamentarny Zespół do spraw Policji czy też Parlamentarny Zespół do spraw Szpitali Powiatowych, którego jestem wiceprzewodniczącym. W Parlamentarnym Zespole do spraw Szpitali Powiatowych dyrektorzy szpitali, reprezentanci samorządów oraz przedstawiciele zawodów medycznych wraz z parlamentarzystami analizują główne problemy szpitali. Efektem naszej wspólnej pracy jest przeznaczenie przez NFZ kwoty 650 mln zł. na potrzeby szpitali, z czego 350 mln zł. trafi do szpitali powiatowych.

Podczas posiedzeń Sejmu zabieram głos i zadaję pytania w sprawach, które są ważne dla konkretnych grup społecznych. Na sali plenarnej Sejmu mówiłem między innymi o szkolnictwie zawodowym, wsparciu świętokrzyskich rolników w zwalczaniu skutków suszy czy też na temat norweskiego urzędu, który odbiera dzieci polskim rodzinom.

Podczas spotkań, mieszkańcy naszego województwa przekazują mi prośby o interwencje w sprawach niezwykle dla nich ważnych. Ze swoimi problemami zwracają się do mnie zarówno społeczności lokalne, jak i pojedyncze osoby. Interwencje w poruszanych przez interesantów kwestiach podejmowałem między innymi w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej oraz w wielu innych instytucjach szczebla centralnego, samorządowego i lokalnego.

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com