Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

Praca w okręgu

Rząd Prawa i Sprawiedliwości widzi potrzeby nie tylko wielkich ośrodków. Ważne są problemy mniejszych miast i ich mieszkańców. I stąd szereg projektów i zadań finansowych z budżetu państwa. W ramach I edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład do powiatu ostrowieckiego i gmin trafi łącznie blisko 56 mln zł. Między innymi 16 mln zł na budowę międzyszkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i modernizację hal sportowych czy prawie 12 mln zł na odnawialne źródła energii na obiektach miejskich w Ostrowcu. Gmina Bałtów ponad 9 mln zł wykorzysta na rozbudowę i przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Skarbce, gmina Kunów natomiast 7,5 mln zł na dokończenie budowę sieci kanalizacyjnej. Około 43 mln zł popłynie do samorządów powiatu opatowskiego, w tym 16 mln zł na Inkubator Przemysłowy wraz z infrastrukturą techniczną we Włostowie.

W 2020 roku ponad 17,5 mln zł do powiatu ostrowieckiego i blisko 5 mln zł do powiatu opatowskiego trafiło z Funduszu Dróg Samorządowych. Efekty wykorzystania tych środków widoczne są w każdej gminie. Na przykład w Ostrowcu powstał łącznik ulicy Denkowskiej z wybudowaną trasą od Chrzanowskiego do Furmańskiej. W 2021 roku samorządy otrzymały wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na przykład w Ostrowcu przebudowano przedłużenie ulicy Rzeczki, od ulicy Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Samsonowicza. Powiat Ostrowiecki pomoc rządową przeznaczył na remont drogi powiatowej w Chmielowie. Gmina Kunów zleciła przebudowę ul. Szkolnej w Janiku. Kolejne dwie duże inwestycje drogowe, które zasadniczo poprawią warunki komunikacyjne to przebudowa drogi wojewódzkiej 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową nowego mostu na rzece Kamiennej oraz realizowany już ostatni etap tak zwanej małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego.

Jako wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce nie zapominam o naszej lokalnej perełce, jaka są neolityczne kopalnie krzemienia w Krzemionkach. Byłem orędownikiem, aby ostrowieckie Muzeum Historyczno- Archeologiczne było placówką współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stało się to faktem w grudniu ubiegłego roku. Przełoży się to na większe fundusze dla ostrowieckiej placówki muzealnej, w tym również dla kopalni w Krzemionkach. Obiekt będzie lepiej promowany. A ku temu będzie okazja już niebawem, bowiem w lipcu 2022 roku przypada setna rocznica odkrycia Krzemionek. Na mój wniosek Poczta Polska wyemituje kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej poświęcona odkryciu tego wyjątkowego obiektu. NBP zaplanował emisję okolicznościowej srebrnej 50-cio złotówki ozdobionej krzemieniem pasiastym.

Jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do spraw Szpitali Powiatowych i problemom szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim poświęcam wiele uwagi w swojej działalności poselskiej. Cieszę się, że mogłem skutecznie wesprzeć starania władz powiatu w pozyskaniu 5,3 mln zł z Ministerstwa Zdrowia na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Na ukończeniu jest budowa lądowiska na dachu szpitala. To kolejna inwestycja, która zdobyła uznanie rządu i przyznanie zostało 5 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Widząc potrzebę pozyskania przez szpital nowego tomografu, udało mi się przekonać do tego pomysłu ministra zdrowia. Dzięki czemu szpital dostał 3,5 mln złotych na zakup nowego urządzenia.

Sprawy lokalnego samorządu są mi bliskie w mojej pracy poselskiej. Staram się reagować na potrzeby i aktywnie pomagać. Jeszcze w minionej kadencji podjąłem starania, aby w naszym mieście ponownie została otwarta placówka polskiej Spółki Gazownictwa. We wrześniu 2020 roku Spółka oficjalnie uruchomiła punkt obsługi interesantów.

Jako członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków angażuję się w problemy druhów i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki mojemu wsparciu nowe samochody w ostatnich latach trafiły między innymi do jednostek OSP w Tarłowie, OSP w Witosławicach, OSP w Wszechświętych, OSP w Ćmielowie. Dofinansowanie do zakupu średnich samochodów ratowniczo- gaśniczych mają przyznane OSP w Kunowie i OSP w Waśniowie. W ramach programu Mały Strażak druhowie dostali wyposażenie i mundury. A pierwsi ochotnicy, którzy po decyzji rządu o przyznaniu dodatku do emerytury za długoletnią służbę złożyli dokumenty, już odebrali stosowne zaświadczenia.

Cieszę się, że moja współpraca z lokalnymi samorządami, które od lat wspieram przynosi tak dobre efekty. Inwestycje realizowane przy udziale pieniędzy ministerialnych doskonale służą mieszkańcom. W gminach Bałtów, Kunów, Ćmielów zostały otwarte placówki, w których wsparcie, pomoc i opiekę otrzymują seniorzy oraz osoby niepełnosprawne.

W swojej pracy parlamentarnej bardzo sobie cenię współpracę z tym lokalnymi stowarzyszeniami. Dzięki mojemu wsparciu udało się pozyskać z Narodowego Instytutu Pamięci blisko 1 mln zł na remont zabytkowego dworu w Chocimowie. Z inicjatywy Stowarzyszenia Witulin nad Świśliną, w Dołach Biskupich otwarta została Wiejska Biblioteka Niepubliczna „Witulin”. Było mi bardzo miło gościć na tym wydarzeniu. Księgozbiór biblioteki wzbogaciłem książkami historycznymi, literaturą dla dzieci i wydawnictwami sejmowymi. Dostrzegam i doceniam ich aktywność i stąd moje zainteresowanie kolejnym projektem:- ścieżką geologiczną przez dolinę Świśliny.

Dzięki moim zabiegom Ministerstwo Kultury przyznało 7,7 mln zł na budowę sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pozyskanie funduszy na wybudowanie tego potrzebnego obiektu było jednym z celów jakie postawiłem sobie do realizacji w tej kadencji. Sala pomieści 220 osób i będzie pod względem wielkości drugim takim obiektem w województwie świętokrzyskim. Z wykształcenia pedagog, a obecnie członek Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, problemy oświaty są mi bliskie i poświęcam im wiele uwagi w swojej pracy poselskiej. Zaangażowałem się w pozyskanie z Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, dzięki czemu szkoły w Bałtowie, Brzóstowej, Kunowie Ćmielowie i Janiku dostały po 80 tys. zł na kompleksowy remont i zakup wyposażenia szkolnej stołówki. Dotacje ramach programu „Aktywna tablica” trafiły między innymi do szkół w Bałtowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, gminie Kunów. A już niebawem w ostrowieckim Centrum Tradycji Hutnictwa powstanie SOWA, czyli minicentrum nauki.

Region świętokrzyski jest naszą wspólną małą ojczyzną dlatego istotnym elementem mojej działalności poselskiej jest działanie na rzecz rozwoju województwa świętokrzyskiego. Dlatego też staram się w różny sposób aktywnie wspierać samorządy lokalne. Staram się również wsłuchiwać w głos mieszkańców regionu. Podczas dyżurów poselskich spotkałem się z przeszło 500 osobami, zaś w moim biurze udzielono ponad 800 bezpłatnych porad prawnych.

 

 

 

Jednym z najbardziej kluczowych zagadnień jest opieka zdrowotna. Na moje zaproszenie jako wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych do Ostrowca Świętokrzyskiego przyjechała Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Dzięki mojemu zaangażowaniu Szpital Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymał rządowe dofinansowanie na rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w kwocie 5 milionów 940 tysięcy złotych, o czym poinformowaliśmy na konferencji prasowej z udziałem Pani wiceminister.

Jako członek parlamentarnego zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkańców „Polski powiatowo – gminnej” na spotkaniach z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem zabiegałem o środki na inwestycje drogowe, w tym na V etap ul. Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim i obwodnicę Opatowa. Obie te inwestycje znalazły się na liście ministerstwa.

Podczas rozmów z wicepremierem Piotrem Glińskim i wiceminister Magdaleną Gawin wspierałem zabiegi Starostwa Powiatowego o środki na Muzeum Historyczno-Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki. Przyniosło to efekt w postaci 7,654 mln złotych z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O sprawach ostrowieckiego sportu rozmawiałem z wiceministrem Jarosławem Stawiarskim. W spotkaniu uczestniczył również Starosta Ostrowiecki. Przyniosło to dobry efekt w postaci środków dla klubów sportowych i na inwestycje.

Wspieram mieszkańców Klimontowa w ich staraniach o wyprowadzenie ruchu ciężkich samochodów z centrum miasta.

Zabiegam o wybudowanie ścieżki rowerowej na trasie Ostrowiec – Dębowa Wola.

Dzięki mojemu wsparciu Ochotnicza Straż Pożarna w Bałtowie otrzymała dwa pojazdy operacyjne. Przyczyniło się to do wzrostu stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Bałtów.

Tym, którzy zostali doświadczeni przez los należy się szczególna opieka. Skutecznie zabiegałem o przyznanie dotacji w kwocie 150 tys. złotych na pilny remont Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Denkowie, prowadzonej przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi.

Festyny osiedlowe to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu z rodziną. Dofinansowuję tego typu wydarzenia, jak również zawody sportowe i spotkania organizowane przez Samorządowe Rady Osiedlowe.

Współuczestniczyłem w zakupie wyposażenia dla remizy w Gorzyczanach.

Obejmuję patronatem i wspieram finansowo plebiscyty sportowe organizowane przez redakcję „Echo Dnia”.

Przekazuję książki do bibliotek – dzięki temu do Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki WSBiP oraz bibliotek szkolnych trafiło kilkadziesiąt książek wydanych przez Wydawnictwo Sejmowe. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości przekazałem ostrowieckiemu muzeum jubileuszowe kolekcjonerskie eksponaty oraz okolicznościowe flagi od prezydenta i premiera.

Lubię ludzi i dlatego wspieram „Szlachetną Paczkę” oraz wiele innych akcji charytatywnych. Przygotowuję paczki dla naszych Rodaków na Wschodzie. Włączam się czynnie w zbiórki na rzecz Hospicjum Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz dla Fundacji „Łączka”.

Wiem jak ważne jest wychowanie młodych Polaków w duchu patriotycznym. Sejm ustanowił 2017 rok, Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dla upamiętnienia tej wielkiej postaci, zorganizowałem konkurs literacki dla młodzieży z terenu powiatu ostrowieckiego i opatowskiego.

Kultywowanie pamięci o bohaterach, związanych z regionem świętokrzyskim jest dla mnie szczególną misją. Aktywnie wsparłem organizację I Biegu „Tropem Wilczym” w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego patronem był Antoni Heda ps. „Szary”.

Pasja do nauki przekazana w młodym wieku pomaga w zdobyciu dobrego wykształcenia. Z mojej inicjatywy, po raz pierwszy w Ostrowcu w PSP nr 1 oraz PSP nr 5 zagościło mobilne laboratorium, które dało dzieciom szansę obejrzenia i dotknięcia ponad 20 eksponatów przygotowanych i obsługiwanych przez specjalistów z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Byłem również inicjatorem wizyty mobilnego planetarium w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie. Spotkanie z Naukobusem i Planetobusem było dla uczniów ogromną frajda i niezapomnianym wrażeniem.

 

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com