Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

Praca w okręgu

Region świętokrzyski jest naszą wspólną małą ojczyzną dlatego istotnym elementem mojej działalności poselskiej jest działanie na rzecz rozwoju województwa świętokrzyskiego. Dlatego też staram się w różny sposób aktywnie wspierać samorządy lokalne. Staram się również wsłuchiwać w głos mieszkańców regionu. Podczas dyżurów poselskich spotkałem się z przeszło 500 osobami, zaś w moim biurze udzielono ponad 800 bezpłatnych porad prawnych.

Jednym z najbardziej kluczowych zagadnień jest opieka zdrowotna. Na moje zaproszenie jako wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych do Ostrowca Świętokrzyskiego przyjechała Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Dzięki mojemu zaangażowaniu Szpital Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymał rządowe dofinansowanie na rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w kwocie 5 milionów 940 tysięcy złotych, o czym poinformowaliśmy na konferencji prasowej z udziałem Pani wiceminister.

Jako członek parlamentarnego zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkańców „Polski powiatowo – gminnej” na spotkaniach z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem zabiegałem o środki na inwestycje drogowe, w tym na V etap ul. Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim i obwodnicę Opatowa. Obie te inwestycje znalazły się na liście ministerstwa.

Podczas rozmów z wicepremierem Piotrem Glińskim i wiceminister Magdaleną Gawin wspierałem zabiegi Starostwa Powiatowego o środki na Muzeum Historyczno-Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki. Przyniosło to efekt w postaci 7,654 mln złotych z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O sprawach ostrowieckiego sportu rozmawiałem z wiceministrem Jarosławem Stawiarskim. W spotkaniu uczestniczył również Starosta Ostrowiecki. Przyniosło to dobry efekt w postaci środków dla klubów sportowych i na inwestycje.

Wspieram mieszkańców Klimontowa w ich staraniach o wyprowadzenie ruchu ciężkich samochodów z centrum miasta.

Zabiegam o wybudowanie ścieżki rowerowej na trasie Ostrowiec – Dębowa Wola.

Dzięki mojemu wsparciu Ochotnicza Straż Pożarna w Bałtowie otrzymała dwa pojazdy operacyjne. Przyczyniło się to do wzrostu stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Bałtów.

Tym, którzy zostali doświadczeni przez los należy się szczególna opieka. Skutecznie zabiegałem o przyznanie dotacji w kwocie 150 tys. złotych na pilny remont Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Denkowie, prowadzonej przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi.

Festyny osiedlowe to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu z rodziną. Dofinansowuję tego typu wydarzenia, jak również zawody sportowe i spotkania organizowane przez Samorządowe Rady Osiedlowe.

Współuczestniczyłem w zakupie wyposażenia dla remizy w Gorzyczanach.

Obejmuję patronatem i wspieram finansowo plebiscyty sportowe organizowane przez redakcję „Echo Dnia”.

Przekazuję książki do bibliotek – dzięki temu do Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki WSBiP oraz bibliotek szkolnych trafiło kilkadziesiąt książek wydanych przez Wydawnictwo Sejmowe. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości przekazałem ostrowieckiemu muzeum jubileuszowe kolekcjonerskie eksponaty oraz okolicznościowe flagi od prezydenta i premiera.

Lubię ludzi i dlatego wspieram „Szlachetną Paczkę” oraz wiele innych akcji charytatywnych. Przygotowuję paczki dla naszych Rodaków na Wschodzie. Włączam się czynnie w zbiórki na rzecz Hospicjum Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz dla Fundacji „Łączka”.

Wiem jak ważne jest wychowanie młodych Polaków w duchu patriotycznym. Sejm ustanowił 2017 rok, Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dla upamiętnienia tej wielkiej postaci, zorganizowałem konkurs literacki dla młodzieży z terenu powiatu ostrowieckiego i opatowskiego.

Kultywowanie pamięci o bohaterach, związanych z regionem świętokrzyskim jest dla mnie szczególną misją. Aktywnie wsparłem organizację I Biegu „Tropem Wilczym” w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego patronem był Antoni Heda ps. „Szary”.

Pasja do nauki przekazana w młodym wieku pomaga w zdobyciu dobrego wykształcenia. Z mojej inicjatywy, po raz pierwszy w Ostrowcu w PSP nr 1 oraz PSP nr 5 zagościło mobilne laboratorium, które dało dzieciom szansę obejrzenia i dotknięcia ponad 20 eksponatów przygotowanych i obsługiwanych przez specjalistów z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Byłem również inicjatorem wizyty mobilnego planetarium w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie. Spotkanie z Naukobusem i Planetobusem było dla uczniów ogromną frajda i niezapomnianym wrażeniem.

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com