Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Dziś na posiedzeniach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży pracujemy nad ustawami o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (500 mln. złotych) i o „Sieci Badawczej: Łukasiewicz”, która pozwoli na zwiększenie wydajności polskiego sektora naukowego poprzez koordynację badań. Sieć skupi także wszystkie wyniki prac naukowych, ułatwiając dostęp do nich naukowcom i przedsiębiorcom.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com