Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

„Polskie serce pękło. Katyń 1940”. II edycja konkursu literacko-plastycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zachęcam uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Polskie serce pękło. Katyń 1940” . Zaproszenie do udziału w konkursie skierowałem na ręce wszystkich Dyrektorów takich szkół w Ostrowcu Świętokrzyskim. Każdy uczeń ostrowieckiej szkoły ponadpodstawowej, który weźmie udział w konkursie otrzyma ode mnie sejmowe gadżety zaś szkoła z największą ilością uczestników konkursu nagrodę specjalną. Szczegóły na stronie sejm.gov.pl.
Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com