Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

O mnie

Szanowni Państwo

 

Urodziłem się w Ostrowcu Świętokrzyskim w rodzinie o tradycjach hutniczych. W ostrowieckiej hucie pracował mój dziadek, ojciec oraz stryjowie. Tu uczyłem się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, a następnie w III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego. W młodości działałem w harcerstwie oraz w samorządzie uczniowskim. 

   

W latach 1979-1984 studiowałem historię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłem studia z wyróżnieniem, a moja praca magisterska na temat pułku szwoleżerów gwardii Napoleona została wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Historia pozostaje moją pasją do dziś, w szczególności dzieje Polski w XIX i XX wieku.

Po ukończeniu studiów wróciłem do Ostrowca i to właśnie z rodzinnym miastem związałem swoje życie zawodowe – jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. W latach 1990-1991 byłem wicedyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Od 1991 roku byłem dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Funkcję tę sprawowałem aż do roku 1999. W tym roku objąłem urząd Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Aktywnie uczestniczę w działalności organizacji społecznych i samorządu. Byłem członkiem Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Piłsudskiego w Ostrowcu. Przez wiele lat byłem Radnym Powiatu Ostrowieckiego, zaś w latach 2006-2010 pełniłem funkcję Wicestarosty Ostrowieckiego. W 2014 roku zostałem Radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego V Kadencji. W ostatnich wyborach parlamentarnych w dniu 25 października 2015 roku, dzięki zaufaniu okazanemu mi przez mieszkańców ziemi świętokrzyskiej uzyskałem mandat Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII Kadencji.

      

Jestem żonaty od 1983 roku. Moja żona, Maria jest pedagogiem specjalnym i neurologopedą. Mamy dwoje dzieci – Tomka, urodzonego w 1984 roku, absolwenta psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Kasię, urodzoną w 1987 roku, która ukończyła prawo i filologię romańską również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Jestem autorem książki „Kunów nad Kamienną. Zarys dziejów” i biogramu majora Stefana Rychtera „Tumrego”, zamieszczonego w publikacji „Księga wspomnień. 90 lat Gimnazjum i Liceum im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Byłem również Przewodniczącym Zespołu Redakcyjnego publikacji „Błogosławię Wam… Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego w hołdzie Janowi Pawłowi II”.

Wolny czas poświęcam lekturze. Lubię szczególnie literaturę Science Fiction oraz Fantasy. Nie gardzę książką sensacyjną o wartkiej akcji. Wraz z całą rodziną kibicujemy naszym sportowcom, a w szczególności siatkarzom. Lubię zwiedzać historyczne miejsca i chodzić po górach. Jestem podobno niezłym kucharzem. W kuchni często eksperymentuję , a moje dania z ryb oraz potrawy kuchni meksykańskiej i chińskiej uchodzą wśród najbliższych za przysmak. Uwielbiam francuskie wina i sery.

   

Jestem człowiekiem obowiązkowym i sumiennym. Lubię i szanuję ludzi, a moja życzliwość dla nich wyraża się tym, że nigdy nie odmawiam pomocy w słusznej sprawie, jeśli ktoś mnie o nią poprosi. Cenię życie rodzinne i jestem bardzo przywiązany do tradycyjnych wartości. Potrafię słuchać, co mówią inni i jeśli nie mam racji – przyznać się do tego. Nie boję się nowych wyzwań i uważam, że solidną pracą można wiele osiągnąć, co wyraża moje życiowe motto – jeśli coś robisz – rób to dobrze.

 

Mam nadzieję, że moja osobista strona internetowa pomoże Państwu lepiej mnie poznać.

 

Andrzej Kryj

 

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com