Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

W wyborach parlamentarnych, które odbyły się w dniu 13 października 2019 roku po raz drugi otrzymałem mandat poselski. Zostałem wybrany z listy Prawo i Sprawiedliwość, w okręgu numer 33, a swoim mandatem zaufania obdarzyło mnie 7690 wyborców.

W dniu 12 listopada 2019 roku złożyłem uroczyste ślubowania i rozpocząłem pracę jako poseł VIII kadencji.

Aktywnie pracuję w Komisji Łączności Polakami za Granicą. Komisja ta pełni bardzo istotną funkcję,  swoistego pomostu pomiędzy Ojczyzną a Polakami mieszkającymi poza granicami naszego kraju.

Doskonale realizuję się w pracy w  Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Jako nauczycielowi z wykształcenia, tematy oświaty są mi bardzo bliskie. A praca w tej Komisji niezwykle ważna, bowiem właśnie tam omawianych jest szereg rozwiązań i zagadnień, dotyczących procesu kształcenia i wychowania polskiej młodzieży.

Pracuje również w Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, Podkomisji stałej do spraw kształcenia zawodowego, Podkomisji stałej do spraw młodzieży, której jestem przewodniczącym.

Pracę w Sejmie na rzecz lokalnej społeczności realizację również poprzez przynależność do kilkunastu parlamentarnych zespołów.

Między innymi działam w Parlamentarnym Zespole ds. dziedzictwa Światowego Jana Pawła II, Parlamentarnym Zespole ds. Policji, Parlamentarnym Zespole ds. Praw Pacjentów, jestem członkiem Świętokrzyskiego Zespołu Strażaków.

Jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. szpitali powiatowych, wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Światowego Dziedzictwa UNSECO w Polsce oraz wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Wojsk Obrony Terytorialnej.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com