Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[22.07.2021] Msza w intencji Ks. Marcina Popiela

Uroczystą Mszą Świętą sprawowaną pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza rozpoczęły się w Szewnie
Dni Księdza Marcina Popiela. Trwające obrady Sejmu uniemożliwiły Posłowi Andrzejowi Kryjowi osobisty udział w Mszy, w związku z czym reprezentował go Pan Krzysztof Wojtachnio,
który oddał w jego imieniu hołd temu Wielkiemu Kapłanowi, który „wyprzedził swój czas”.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com