Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[31.03.2021] Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kolejne wsparcie dla 64 Świętokrzyskich samorządów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tym razem środki trafią m.in. do:
– Powiatu Ostrowieckiego – 5 mln złotych na sfinansowanie lądowiska na potrzeby SOR w ostrowieckim szpitalu,
– Gminy Bałtów – 2,25 mln zł na II etap budowy kanalizacji w miejscowości Okół,
– gminy Tarłów – 500 tys. złotych na termomodernizację budynku Urzędu Gminy,
– gminy Sadowie – 900 tys. złotych na modernizację infrastruktury sportowej w szkole podstawowej w Sadowiu,
– gminy Wojciechowice – 200 tys. zł na budowę świetlicy wiejskiej w Jasicach
oraz Opatowa, Lipnika, Bogorii, Obrazowa, Koprzywnicy, Bielin, Rakowa, Łagowa i wielu innych samorządów.
Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com