Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[30.03.2022] Dodatki emerytalne dla Druhów OSP z Gminy Kunów

Dziś Poseł Andrzej Kryj, miał zaszczyt wziąć udział w uroczystym wręczeniu decyzji o przyznaniu dodatku emerytalnego Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kunów. Wśród nich była Druhna Krystyna Nowak z OSP w Nietulisku Dużym, pierwsza Druhna OSP, której przyznano takie świadczenie. Poseł Kryj z ogromną radością przekazał Jej list z gratulacjami od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz złożył życzenia także od Ministra Macieja Wąsika. Wszyscy Druhowie legitymują się ponad 30 letnią służbą w OSP, a są wśród nich tacy, którzy mają staż 55, 60 a nawet 65 lat. Widzieć ich radość i wzruszenie było czymś wyjątkowym. Poseł serdecznie podziękował Komendantowi PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim Robertowi Grudniowi i Burmistrzowi Lechowi Łodejowi za przygotowanie tej pięknej uroczystości. Poseł Andrzej Kryj powiedział: „Cieszę się , że jako Poseł na Sejm RP mogłem współtworzyć przepisy Ustawy o OSP. Dziś od Druhów usłyszałem, że tyle lat mówiło się o tych przepisach, że aż zwątpili w to, że kiedykolwiek wejdą w życie. A to właśnie my daliśmy radę”.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com