Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[3.03.2021] Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Mieszkańców „Polski Powiatowo – Gminnej”

 Zakończyliśmy zdalne wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Mieszkańców „Polski Powiatowo – Gminnej” poświęcone przyszłości szpitali powiatowych w kontekście planowanej reformy szpitalnictwa. W posiedzenie wzięli udział m.in. posłowie, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ. W trakcie dyskusji przekazałem uczestnikom uwagi zgłoszone mi przez m.in. Starostów Ostrowieckiego, Sandomierskiego, Staszowskiego i Skarżyskiego.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com