Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[29.02.2020] Warszawa – uczczenie pamięć Matki Matyldy Getter w 150 rocznicę Jej urodzin

Warszawa, kościół św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Wspólnie z Siostrami Franciszkankami Rodziny Maryi uczciliśmy pamięć Matki Matyldy Getter w 150 rocznicę Jej urodzin. Matka Matylda Getter wraz z Siostrami uratowały w czasie okupacji niemieckiej kilkaset żydowskich dzieci. W uroczystościach wziął udział m.in. Prezes IPN Jarosław Szarek. Przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki spotkaliśmy członków ćmielowskiej Solidarności trzymających wartę honorową.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com