Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[27.05.2021] Posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Jednym z punktów dzisiejszego posiedzenia Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, w którym uczestniczyłem jako Przewodniczący podkomisji stałej ds. młodzieży, była dyskusja nad propozycją ustanowienia Święta Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Członkowie Rady jednogłośnie poparli pomysł zgłoszony przez Posła Jednym z punktów dzisiejszego posiedzenia Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, w którym uczestniczyłem jako Przewodniczący podkomisji stałej ds. młodzieży, była dyskusja nad propozycją ustanowienia Święta Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Członkowie Rady jednogłośnie poparli pomysł zgłoszony przez Posła Jacek Kurzępa i teraz przystąpimy do prac legislacyjnych w Sejmie. Dziękuję za zaproszenie i cenne uwagi. i teraz przystąpimy do prac legislacyjnych w Sejmie. Dziękuję za zaproszenie i cenne uwagi.

 

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com