Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[25.03.2021] Wsparcie dla gmin górskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego dostrzega potrzeby gmin położonych na terenach górskich, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią. Otrzymały one kolejną pomoc z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rząd przeznaczył 1 mld zł na wsparcie dla 203 gmin z miejscowościami turystycznymi, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii. Z naszego województwa 5 gmin świętokrzyskich – Baćkowice, Bieliny, Bodzentyn, Nowa Słupia i Waśniów otrzymało prawie 12 mln zł , w tym:
1. Baćkowice – 1 mln 950 tys. zł
Celem jest zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie: remont drogi gminnej, budowa drogi dojazdowej, budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi.
Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki, infrastruktury terenów rekreacyjnych – boiska w Baćkowicach: płyta boiska płyta, budowa budynku szatni i toalet z salą ćwiczeń. Całość inwestycji 3 mln 80 tys. zł
2. Bodzentyn – 2 mln 826 tys. zł
Środki zostaną wydane na budowę parkingu zlokalizowanego obok kościoła parafialnego z okresu 1440-1452 oraz ruin pałacu biskupiego z II poł. XIV w., przebudowa ul. Kościelnej i ul. Langiewicza wraz z wymianą sieci wodno- kanalizacyjnej, przebudowa oświetlenia, budowa kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód ulicami Armii Krajowej i Pasieka rzeki Psarki. Obok parkingu wybudowany będzie szalet publiczny dostosowany dla niepełnosprawnych. Inwestycja obejmuje też budowę chodnika, kanału technologicznego oraz wodociągu w ulicy Wolności.
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo- rowerowego w ciągu DW 751 na odcinku Dąbrowa Górna (gm. Bodzentyn) – Mirocice (gm.Nowa Słupia). Projekt jest realizowany wspólnie z gminą Pawłów i Nowa Słupia oraz z woj. świętokrzyskim. Opracowana dokumentacja posłuży do wybudowania ciągu pieszo-rowerowego położonego za rowem DW 751, szer. 3,0 m co w konsekwencji zamknie tzw. Małą Pętlę Świętokrzyską wyposażając drogi wojewódzkie zlokalizowane wokół Gór Świętokrzyskich w pasy dla rowerów, chodniki I nowe nawierzchnie jezdni. Całość – 5 mln 723 tys. zł
3. Bieliny – 3 mln 263 tys.
Przeznaczone są na budowę drogi gminnej wraz z ciągiem pieszo – rowerowym, obustronnymi poboczami, oświetleniem i odwodnieniem w postaci rowów I zbiorników retencyjnych, W ramach stadionu sportowego w Bielinach w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej powstanie w pełni wyposażony obiekt lekkoatletyczny. Całość – 15 mln 425 tys. zł.
4. Nowa Słupia – 4 mln zł
Zostanie za nie wykonana modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową drogi dojazdowej w Starej Słupi. Całość inwestycji – 9 mln 800 tys. zł.
5. Waśniów – 1 mln 930 tys. zł.
Przeznaczone zostaną na rewitalizację przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach. W ramach zadania zostanie odmulony zbiornik wodny o powierzchni 3 ha, jego nadbrzeże zostanie umocnione, a dookoła zostanie wybudowany chodnik wraz z oświetleniem. Dodatkowo na obiekcie zostanie wybudowane molo, przy którym, na brzegu zostanie stworzona przestrzeni służąca rekreacji i odpoczynkowi (altany z ławkami I stolami). Całości dopełni budowa placu zabaw z zewnętrzną siłownią. Całość inwestycji – 2 mln 995 zł.
Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com