Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[22.07.2022] Z młodzieżą i o młodzieży w Sejmie

W Sejmie RP odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. młodzieży, podczas którego mówiono o pracach nad strategią na rzecz młodego pokolenia. Poseł Andrzej Kryj jest przewodniczącym tej podkomisji. Jednym z obecnie realizowanych założeń strategii Rządu na rzecz młodego pokolenia jest ogłoszenie Programu #FunduszMłodzieżowy. Już za kilka tygodni Program zostanie uruchomiony i organizacje pozarządowe zrzeszające młodzież będą mogły ubiegać się o środki finansowe na realizację swoich pomysłów i inicjatyw.

Omówiono również projekt uchwały Sejmu RP w sprawie ustanowienia dnia 19 września Ogólnopolskim Dniem Młodzieżowych Rad i Sejmików przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

W posiedzeniu wzięła udział bardzo liczna reprezentacja organizacji młodzieżowych.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com