Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[20.10.2021] Otwarcie stałej wystawy w Muzeum Krzemionki

Muzeum w Krzemionkach. Oficjalne, uroczyste otwarcie nowej stałej wystawy i podziemnej trasy turystycznej po zakończeniu realizacji prac w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczo-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”. Projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Gratulacje dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że udało się uzyskać środki na jego realizację i zakończyć ten etap prac.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com