Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[20.01.2022] Milion złotych dla Chocimowa

Zabytkowy dworek w Chocimowie,  należący niegdyś do rodziny Ośniałowskich, odzyska dawny blask.
Dzięki zaangażowaniu burmistrza Lecha Lodeja, Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Chocimów
i wsparcia posła Andrzeja Kryja udało się pozyskać z Narodowego Instytutu Wolności 1 mln złotych.

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach wydał zgodę na prowadzenie na terenie zabytkowego zespołu dworsko- pałacowego w Chocimowie robót budowlanych.  

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com