Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[2.03.2020] Sesja inaugurująca pracę nowej Rady Gminy Bałtów

Udział w pracach Sejmu sprawił, że nie mogłem być obecny na dzisiejszej sesji inaugurującej pracę nowej Rady Gminy Bałtów. Reprezentująca mnie Pani Sylwia Kula przekazała nowo wybranym Radnym listy gratulacyjne. Oto ich treść: Szanowni Państwo. Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje  z okazji wyboru na Radnych Gminy Bałtów. Osiągnięty przez Państwa sukces jest wynikiem wielkiego zaufania wyborców, którzy pragną widzieć w Państwa Osobach gwaranta dobrego rozwoju swej Małej Ojczyzny. Wybór na Radnych to także wielkie zobowiązanie wobec tych, którzy oddając na Państwa głosy mieli nadzieję, że nowa Rada będzie gremium, w którym w atmosferze wzajemnego szacunku, twórczego dialogu i merytorycznego sporu, będącego przecież istotą demokracji, realizowana będzie wizja przyjaznej Gminy będącej wspólnym Dobrem jej Mieszkańców.
Będąc świadomy wielkich wyzwań, które stoją przed całą Radą, życzę Państwu wielu sukcesów, satysfakcji z realizowanych zadań oraz entuzjazmu i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Jednocześnie wyrażam słowa uznania za to, iż angażuje się Państwo w działalność na rzecz lokalnej społeczności.
Z całego serca gratuluję także Panu Wójtowi Hubertowi Żądło.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com