Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[19.10.2021] Gmina Kunów ma awaryjne ujęcie wody

W ostatni czwartek Poseł Andrzej Kryj brał udział w uroczystym przekazaniu do użytku zapasowego ujęcia wody w Biechowie /odwiert ok. 200 m głębokości/. Tę strategiczną dla mieszkańców inwestycję pn. Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem Gmina Kunów zrealizowała dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 244.020,00 zł. Całkowity koszt realizacji wyniósł 467.400,00 zł. Celem projektu było zapewnienie ciągłości dostaw wody Mieszkańcom wsi Bukowie, Biechów, Małe Jodło, Chocimów i Prawęcin. Gratulacje dla Burmistrzowi Lecha Łodeja i jego zespołu za konsekwencję w działaniu i realizację kolejnej oczekiwanej inwestycji.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com