Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[17.07.2022] Święto Chleba w Sadowiu

W tradycyjnym „Święcie Chleba” w gminie Sadowie, kolejny raz wziął udział Poseł Andrzej Kryj. W tym ważnym dla lokalnej społeczności dniu Poseł podziękował Pani Wójt Marzenie Urban-Żelazowskiej za zaproszenie, skierowane pod swoim adresem miłe słowa i wręczony bochen chleba co było dla niego wielkim zaszczytem. Świętokrzyski parlamentarzysta życzył wszystkim mieszkańcom gminy, by nigdy nie zabrakło im chleba oraz by rolniczy trud był doceniany.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com