Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[17.02.2021] Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęcone było analizie raportów NIK dotyczących kształcenia w szkołach specjalnych, wsparciu osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz indywidualizacji kształcenia po wprowadzenia zmian w przepisach oświatowych. W obradach wzięli udział ministrowie Marzena Machałek (MEiN) oraz Paweł Wdówik (MRiPS). Świętokrzyskim akcentem była „zdalna” obecność Dyrektora Delegatury NIK w Kielcach Grzegorza Walendzika.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com