Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[16.07.2022] 100-lecie Krzemionek

Podczas dzisiejszych obchodów 100-lecia odkrycia przez Profesora Jana Samsonowicza kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach odbyła się prezentacja wydanej z tej okazji przez Pocztę Polską karki pocztowej, której inicjatorem był Poseł Andrzej Kryj.

Warto dodać, że Poseł Kryj również w 2012 roku skutecznie zabiegał, aby Narodowy Bank Polski upamiętnił 90. rocznicę odkrycia neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach emisją srebrnej kolekcjonerskiej monety o nominale 20 złotych oraz obiegowej monety o nominale 2 złote.

Krzemionki, są Posłowi od wielu lat szczególnie bliskie, stąd też w Sejmie RP odbyła się zorganizowana z jego inicjatywy wystawa promująca neolityczne kopalnie w okresie ubiegania się o wpis na listę UNESCO. Poseł Andrzej Kryj zadbał, aby Narodowy Bank Polski upamiętnił tę ważną rocznicę emisją niezwykle pięknej, srebrnej kolekcjonerskiej monety o nominale 50 złotych.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com