Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[15.10.2021] Konsultacje społeczne Projektu Programu Regionalnego na lata 2021-2027 dla Województwa Świętokrzyskiego

Dyskusja o podziale środków unijnych

W piątek ( 15 października) w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się społeczne konsultacje projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego

Spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach miały za zadanie przybliżyć samorządowcom, przedsiębiorcom i przedstawicielom organizacji społecznych jakie projekty będą realizowane z funduszy unijnych, kto będzie mógł skorzystać, jakie fundusze mogą trafić do przedsiębiorców czy na aktywizację lokalnego społeczeństwa.

Prezentacjom założeń funduszu unijnego przysłuchiwał się poseł Andrzej Kryj.

W jego opinii bardzo ważną kwestią jest zatrzymanie procesu wyludniania województwa świętokrzyskiego. Region jest w krajowej, a wykorzystanie pieniędzy z nowego rozdania unijnego trzeba ukierunkować na zahamowanie tych procesów.

Trzeba inwestować w nowoczesny przemysł i innowacyjność, to będzie szansa, że młodzi ludzie zdobędą tutaj dobrą prace i zostaną. Potrzeba ludzi wykształconych i tutaj duże znaczenie będą miały kolejne inwestycje w oświatę. Bardzo ważne jest utworzenie atrakcyjnych kierunków nauczania. Stworzenie edukacji dla potrzeb nowoczesnego przemys

Wiadomo, że w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego region świętokrzyski  będzie dysponował kwotą 1 mld 403 mln euro, z czego ponad 1 mld euro zostanie przeznaczone na projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com