Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[14.04.2021] Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy zmieniającej zapisy w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa

Podczas obrad Sejmu miałem zaszczyt prezentować stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy zmieniającej zapisy w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa. Wprowadzone przepisy wzmocnią pozycję Młodzieżowych Rad powołanych przy JST i ułatwią ich tworzenie. Dobra i oczekiwana zmiana jest następstwem realizowania programu PiS z 2019 roku.

https://www.facebook.com/najlepszezpolityki/posts/2900477463609503

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com