Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[14.01.2023] Posiedzenie Podkomisji stałej ds. Młodzieży

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. Młodzieży, której przewodniczy Poseł Andrzej Kryj. Posiedzenie poświęcone było edukacji młodocianych, osadzonych w zakładach karnych jako środka resocjalizacji. W posiedzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com