Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[12.06.2019] Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży pracuje nad projektem ustawy zmieniającej ustawę – Karta Nauczyciela oraz niektóre inne ustawy. W projekcie mowa jest o podwyżce wynagrodzeń, skróceniu ścieżki awansu zawodowego, wprowadzenia świadczenia dla młodych nauczycieli „na start”, minimalnym dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł. i zmniejszeniu nadmiernej biurokracji. Opozycja krytykuje, w Komisji projekt przechodzi jednogłośnie, a wyniki głosowania Sejmu też są wymowne: za – 420, przeciw – 11.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com