Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[12.05.2022] 75-lecie ZDZ

W dniu dzisiejszym w Opatowie podczas Jubileuszu 75 – lecia ZDZ w Kielcachmiała, miała miejsce uroczystość poświęcenia i nadania Sztandaru Niepublicznego Technikum im. gen. Wł. Andersa w Opatowie. Ze względu na trwające posiedzenie Sejmu RP, Posła Andrzeja Kryja reprezentował asystent Krzysztof Wojtachnio, który odczytał list gratulacyjny przygotowany na tę okoliczność przez Posła na Sejm RP Andrzeja Kryja.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com