Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[11.05.2021] Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów

Kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców naszego powiatu. W Świrnie (Gmina Bodzechów) podpisana została umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego na „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach, jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej”, której efektem będzie ochrona przed powodzią ok. 2.000 mieszkańców gmin Ostrowiec Świętokrzyski i Bodzechów. Inwestycja będzie realizowana w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu to 18.530.000 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 15.750.500 zł, a wkład własny 2.779.500 zł. Podpisanie umowy umożliwi ogłoszenie przetargu. W ciągu dwóch lat ta bardzo oczekiwana i potrzebna inwestycja zostanie zrealizowana. Wreszcie będzie bezpiecznie.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com