Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[08.07.2019] Lokalna Telewizja – Espresso

„Sam pomysł, żeby Krzemionki trafiły na Listę UNESCO wymagał bardzo intensywnych działań, które z jednej strony uczyniłyby to miejsce bardziej przyjaznym dla tych, którzy przyjeżdżają tutaj aby Krzemionki zobaczyć, przyjaznym także dla naukowców, którzy chcieliby tutaj przeprowadzać prace badawcze, a z drugiej strony także bardzo intensywnych działań promocyjnych. Takich, które sprawią, że Krzemionki przebiją się do znacznie szerszej świadomości. Droga była dosyć długa. Najpierw Krzemionki znalazły się Liście Pomników Historii, były pierwszym zabytkiem z województwa świętokrzyskiego, który status Pomnika Historii uzyskał. Teraz są pierwszym zabytkiem z województwa świętokrzyskiego, który jest wpisany na Listę UNESCO. To jest swoista nobilitacja tego miejsca, bo w tej chwili w Polsce takich zabytków jest szesnaście”

https://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/19359,rozmowa-z-andrzejem-kryjem

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com