Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

[06.06.2022] Pierwszy lipcowy Sejmowy tydzień rozpoczęty

Sejmowy tydzień rozpoczął już dziś posiedzeniem Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych, któremu przewodniczy Poseł Andrzej Kryj. Wzięli w nim udział oprócz posłów przedstawiciele Związku Powiatów Polskich m.in. Prezes Zarządu Andrzej Płonka (Starosta Bielski), Wiceprezes Jan Grabkowski (Starosta Poznański) i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Swaczyna (Starosta Strzelecki) oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych z Członkiem Zarządu Mariuszem Trojanowskim. Ministerstwo Zdrowia reprezentowali m.in. Podsekretarz Stanu Piotr Bromber i Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Krzysztof Krzyżanowski. Dyskutowano o projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa oraz problemach ochrony zdrowia.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com